Βασικές έννοιες των συναρτήσεων


§6.1  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Η έννοια της συνάρτησης 4

Η έννοια της συνάρτησης 3

Η έννοια της συνάρτησης 2

Η έννοια της συνάρτησης 1§6.2  ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Γραφική παράσταση συνάρτησης 2

Γραφική παράσταση συνάρτησης 1§6.3  Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  f(x)=αx+β

Ευθεία 1§6.4  ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ
§6.5  ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ - ΑΚΡΟΤΑΤΑ - ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ