Πιθανότητες


§1.1  ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

·  Δειγματικός χώρος - Ενδεχόμενα (διαδραστικό φύλλο εργασίας)
§1.2  ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

·  Δειγματικός χώρος - Πιθανότητες 1

·  Η έννοια της πιθανότητας (διαδραστικό φύλλο εργασίας)
    Για τις ενδεικτικές λύσεις του φύλλου εργασίας πατήστε ΕΔΩ.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ