Μελέτη βασικών συναρτήσεων


§7.1  ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ f(x)=αx^2§7.2  ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ f(x)=α/x§7.3  ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΤΡΙΩΝΥΜΟΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ